paperdownfile

محصولات دانشجویی

نمونه آماده نقشه ی بخش های شهرستان محمودآباد

Vنقشه ی بخش های شهرستان محمودآباد

نقشه-ی-بخش-های-شهرستان-محمودآبادشیپ فایل بخش های شهرستان محمودآباد. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام هر "بخش: - نام قسمت مرکزی هر "بخش" - مساحت و محیط هر "بخش" به کیلومتر - مساحت و محیط هر "بخش" به متردانلود فایل

[ پنجشنبه 15 آذر 1397 ] [ 20:00 ] [ بابک ]
[ ]