paperdownfile

محصولات دانشجویی

فروشگاه شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان غربی

Vشیپ فایل روستاهای استان آذربایجان غربی

شیپ-فایل-روستاهای-استان-آذربایجان-غربیاین شیپ فایل، روستاهای استان آذربایجان غربی را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

[ يکشنبه 11 آذر 1397 ] [ 3:01 ] [ بابک ]
[ ]